hr en

IT Strategija i IT Governance


Svrha

Ovo područje čine cjeline: IT Governance, IT Strategy; IT Management and Policy; Performance Management, Innovation Management i Stakeholder Management. Njihova temeljna svrha je u poslovnom sustavu razviti povoljni ambijent za informatizaciju usmjerenu na njegovu maksimalnu učinkovitost i djelotvornost. Razloge za to, usporedbu ovog pristupa u odnosu na „klasično“ korištenje IT-a, kratki opis svih 45 cjelina, način korištenja ovog koncepta, njegove potencijalne učinke i moguće usluge ZIH-a vidjeti na (1. link za IT Governance & IT Menadžment)    

Usluge ZIH-a:

Seminari, treninzi, radionice

 • Motivacijska prezentacija IT Governance-a članovima uprava, izvršnom menadžmentu poslovnih sustava i vodstvu IT funkcije 

Seminari iz primjene norme ISO 38500 
 •   ISO 38500 Introduction
 •   ISO 38500 Foundation
 •   ISO 38500 IT Corporate Governance Manager
 •   ISO 38500 Lead IT Corporate Governance Manager

 

Pripremni seminari za projekte iz područja Strategija & IT Governance

 •    Oblikovanje IT strategije
 •    Seminar Upravljanje performancama

 Konzultantske usluge u projektima

 •  Dijagnostika postojećeg stanja IT Governance & IT menadžment-a i izrada programa poboljšanja

Predmet dijagnostike može biti bilo koji dio IT Governance & IT menadžment sustava ili cijeli ovaj sustav. Dijagnostika se provodi ispitivanjem zadovoljenja pripadajućih zahtjeva, postupaka kojima se oni ostvaruju, te procjenjivanjem odgovornosti, dokumentiranosti i prakse. Rezultat dijagnostike je „rentgenski snimak“ ovog sustava u nekoj organizaciji, identifikacija njegovih jačih i slabijih strana i određivanje prijedloga potrebnih poboljšanja s argumentacijom. Služi menadžmentu kao osnova za donošenje poslovnih odluka o potrebnim projektima, njihovim potencijalima i pretpostavkama za realizaciju.     

 •  Razvoj i implementacija pojedinih dijelova Strategija & IT Governance sustava

Na osnovi načinjene dijagnostike postojećeg stanja i usvojenog programa poboljšanja od strane uprave ili izvršnog menadžmenta, temeljem odlučenih prioriteta, svaki dio IT Menadžment & IT Governance sustava, potencijalni je projekt. U segmentu Strategy & Governance  to su projekti:

 • Konsolidacija postojećeg stanja 
 • Oblikovanje nove IT strategije
 • Upravljanje performansama