hr en

Seminari

    Seminari

Strateško planiranje i upravljanje njenom provedbom:


 Modeliranje poslovnih procesa:

 Upravljanje rizicima:

  • Kako upravljati poslovnim rizicima
  • ISO 31000 Foundation
  • ISO 31000 Lead Risk Manager

Upravljanje razvojem karijere i radnim učincima djelatnika:


Sustavi kvalitete, zaštite okoliša i energetske učinkovitosti:


Strategija & IT Govrenance & IT Menadžment:


Upravljanje IT uslugama:


Informacijska sigurnost:


Upravljanje kontinuitetom poslovanja (BCM):


Upravljanje incidentima:

  • ISO 27035 Foundation
  • ISO 27035 Lead Incident Manager


Kibernetička sigurnost (Cyber Security):

Forenzika:

Aplikacije:


Strukturni fondovi: