hr en

Seminari

  Seminari

I. POSLOVNI KONZALTING

1. Strategija, procesi, kvaliteta, organizacija, HRM

Strateško planiranje i upravljanje njenom provedbom

 • Strateško planiranje i upravljanje njenom provedbom
 • Moderne metode poslovnog odlučivanja


Poslovni procesi
 • Upravljanje poslovnim procesima

Kvaliteta, zaštita okoliša, energetska učinkovitost

Upravljanje kvalitetom


Sustavi upravljanja zaštitom okoliša (ISO 14001)


Sustavi upravljanja energetskom učinkovitosti (ISO 50001)

 • Certified ISO 50001 Foundation (PECB)


Nova organizacija, upravljanje razvojem karijere i radnom učincima djelatnika

 • Oblikovanje nove organizacije i opisi radnih mjesta
 • Upravljanje razvojem karijere djelatnika (HRM)
 • Upravljanje radnim učincima djelatnika (PM)

2. Rizici, sukladnosti, privatnost

Upravljanje poslovnim rizicima (ISO 31000)


Upravljanje sukladnostima (ISO 19600)
 • Zašto i kako upravljati sukladnostima
 • Certified ISO 19600 Foundation (PECB)
 • Certified ISO 19600 Lead Manager (PECB)


Kibernetička sigurnost - usklađivanje s EU uredbom

 • Usklađivanje s Uredbom EU 2016/1148 i Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti (NN 64/18)


Usklađivanje sa EU uredbom GDPR


Zaštita privatnosti temeljem norme ISO 29100


Upravljanje antikorupcijskim sustavom (ISO 37001)

 • Zašto i kako upravljati antikorupcijskim sustavom
 • Certified ISO 37001 Foundation (PECB)
 • Certified ISO 37001 Lead Implementer (PECB)
 • Certified ISO 37001 Lead Auditor (PECB)


3. Upravljanje sustavima informacijske sigurnosti i kontinuitetom poslovanja

Korporativna informacijska sigurnost

 • Zašto i kako upravljati sustavom korporativne informacijske sigurnosti

 • Razvoj i implementacija korporativne informacijske sigurnosti
 • Interni audit korporativne informacijske sigurnosti


Sustavi informacijske sigurnosti
 • Zašto i kako upravljati rizicima informacijske sigurnosti
 • Zašto i kako upravljati sustavima informacijske sigurnosti (ISO 27001)
 • Sigurnosne kontrole u sustavima informacijske sigurnosti (ISO 27002)

Upravljanje kontinuitetom poslovanja

 • Zašto i kako upravljati sustavima upravljanja kontinuitetom poslovanja (ISO 22301)


II. IT KONZALTING

1. IT Governance & IT menadžment

Zašto i kako razviti IT Governance

Treninzi iz pojedinih dijelova IT Governance sustava

 • Strategija IT-a, Sukladnosti i IT, IT financije, HRM u IT, IT arhitektura, IT usluge, IT programi i projekti, Aplikacije, Data Governance, itd.
IT Governance & IT Menadžment primjenom norme ISO 38500


2. IT usluge (IT Service Management - ITSM)

ITSM temeljen na ISO 20000


 • ITIL
  • ITIL Foundation
  • ITIL Intermediate
  • ITIL Expert

3. Informacijska sigurnost (IT aspekti)

Upravljanje rizicima informacijske sigurnosti
 • Kako upravljati rizicima informacijske sigurnosti
 • Certified ISO 27005 Foundation (PECB)
 • Certified ISO 27005 Risk Manager (PECB)
 • Certified ISO 27005 Lead Risk Manager (PECB)


Razvoj, implementacija i audit sustava informacijske sigurnosti

 • Uvod u informacijsku sigurnost
 • Projektiranje ISO 27001:2013 sustava informacijske sigurnosti


Kontrole informacijske sigurnosti (ISO 27002)

 • Kontrole informacijske sigurnosti u skladu s ISO 27002
 • Certified ISO 27002 Foundation (PECB)
 • Certified ISO 27002 Manager (PECB)
 • Certified ISO 27002 Lead Manager (PECB)


Upravljanje incidentima (ISO 27035)


Sigurnost aplikacija (ISO 27034)


Računalna forenzika


Etičko hakiranje

 • Certifed Ethical Hacking Foundation (PECB)
 • Certifed Lead Ethical (PECB)


Penetracijsko testiranje


Priprema za polaganje CISA i CISM ispita


4. Upravljanje kontinuitetom rada (BCM), oporavak od katastrofe (DR)

 • Razvoj, implementacija i audit sustava upravljanja kontinuitetom rada (BCM)


5. Kibernetička sigurnost (Cyber Security)

 • Kako ostvariti kibernetičku sigurnost putem norme ISO 27032
 • Certified ISO 27032 Cyber Security Foundation (PECB)
 • Certified ISO 27032 Cyber Security Manager (PECB)
 • Certified Cyber Security Essential (u razvoju)
 • Certified Cyber Security Audit (PECB)
 • Audit sustava kibernetičke sigurnosti


6. Aplikacije

Primjena normi sistemskog i programskog inženjerstva u proizvodnji aplikacija

 • SQUare

Upravljanje portfeljem aplikacija (APM)

Validacija, verifikacija i testiranje programske opreme

7. Revizije informacijskih sustava