hr en

Poslovni konzalting

poslovni-konzalting-big.jpg

Usklađivanje sa GDPR (General Data Protection Regulation) uredbom

 • Usklađivanje sa EU 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti osobnih podataka pojedinaca (GDPR)
 • Osnovna analiza stanja pripremljenosti (gap analysis) za primjenu GDPR-a
 • Analiza utjecaja na privatnost (data privacy impact assessment)
 • Plan usklađenja (prilagodbe) i metodologija implementacije GDPR-a
 • Preporuke za primjenu organizacijskih, pravnih i tehničkih rješenja za GDPR
 • Implementacija organizacijskih, pravnih i tehničkih rješenja za GDPR

Seminari iz ovog područja:
         o Primjena Uredbe o zaštiti osobnih podataka

         o PECB Certified Data Protection Officer


Strateško planiranje i upravljanje realizacijom strategije

 • Priprema projekta
 • Izrada prijedloga nove vizije poslovnog sustava
 • Analize postojećeg stanja (SWOT, PESTLE, Analize resursa, Analiza učinaka)
 • Određivanje novih strateških ciljeva
 • Određivanje strateških programa i aktivnosti
 • Procjene učinaka i troškova, te način veze prema financijskom portfelju
 • Prijedlog kriterija za određivanje prioritetnih programa i aktivnosti
 • Prijedlog akcijskih planova
 • Prijedlog institucionalnog okvira za realizaciju strategije
 • Identifikaciju potencijalnih problema, kritične faktore uspjeha i procjenu rizika
 • Postavljanje BSC perspektiva 

 • Način praćenja, evaluacije i nadzora ostvarenja strategije
 • Primjena suvremenih metoda poslovnog odlučivanja
 • Izobrazbe iz ovog područja

Modeliranje poslovnih procesa

 • Priprema projekta
 • Identifikacija postojećih poslovnih procesa
 • Dizajn i analiza postojećih poslovnih procesa (As Is)
 • Ocjena učinkovitosti postojećih poslovnih procesa (trajanja, uska grla, troškovi)
 • Procjene mogućih poboljšanja postojećih poslovnih procesa i njihovog preoblikovanja
 • Dizajn (projektiranje) novih oblika poslovnih procesa (To Be)
 • Informatizacija poslovnih procesa
 • Oblikovanje načina izvršavanja poslovnih procesa
 • Oblikovanje načina nadzora poslovnih procesa 
 • Izobrazbe iz ovog područja


Pročitati više: Modeliranje poslovnih procesa

Oblikovanje nove organizacije, sistematizacije RM, HRM i PM

 • Priprema projekta
 • Analiza postojeće organizacijske strukutre, identifikacija slabosti
 • Oblikovanje nove organizacijske strukture i sistematizacije RM (radnih mjesta)
 • Analiza složenosti poslova
 • HRM - Upravljanje razvoje ljudskih potencijala
 • PM - Razvoj sustava mjesrenja osobnog doprinosa pojedinaca
 • Izobrazbe iz ovog područja

Upravljanje poslovnim rizicima

 • Priprema projekta
 • Razrada politike i izrada procedure upravljanja rizicima
 • Identifikacija poslovnih rizika 
 • Analiza poslovnih rizika 
 • Vrednovanje poslovnih rizika
 • Prijedlozi postupanja s poslovnim rizicima
 • Izobrazbe iz ovog područja


Pročitati više: Upravljanje rizicima u poslovnom sustavu

 ISO 31000 Risk Management - Principles and Guidelines


Sustavi upravljanja temeljeni na normama

 • Priprema projekata razvoja sustava upravljanja temeljenih na međunarodnim normama (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 22301 itd.)
 • Razrada politika sustava upravljanja
 • Izrada procedura sustava upravljanja
 • Interni auditi sustava upravljanja
 • Pripreme za certifikaciju sustava upravljanja
 • Neprekidna poboljšanja sustava upravljanja
 • Izobrazbe iz ovog područja


 ISO 9001:2015 Quality Management Systems – Requirements

 ISO 14001:2015 Environmental Management Systems - Requirements

Auditi, revizije i kontrole s aspektom na IT

 • Provjera usklađenosti informatičkog sustava s propisima, poslovnim ciljevima, politikama i procedurama
 • Provjera učinkovitosti IT rješenja
 • Određivanje stupnja primjerenosti vanjskih, sistemskih i drugih kontrola
 • Provjera tehnološke opremljenosti IS-a
 • Uočavanje slabosti i rizika IS-a
 • Izrada preporuka poboljšanja
 • Izobrazbe iz ovog područja