hr en

IT konzalting

Strategija i governance arrowLjudi i resursi arrowIT financije arrowsArhitektura i planiranje IT usluga arrowIT programi i projekti arrowAplikacije arrowsInfrastruktura i IT operacije arrowSigurnost i kontinuitet rada arrowGovernance podataka arrowsperformanse

Strategija & IT Governance & IT menadžment

 • Oblikovanje IT Governance & IT menadžment sustava
        o Dijagnostika postojećeg stanja IT Governance & IT Menadžment sustava. 
        o Gap analiza. Učinci i prioriteti mogućih poboljšanja
        o Oblikovanje IT Governance & IT Menadžment sustava
        o Kriteriji za određivanje prioriteta značaja dijelova IT Governance & IT Menadžment sustava
        o Plan realizacije IT Governance & IT Menadžment sustava prema prioritetima
        o Upravljanje realizacijom IT Governance & IT Menadžment sustava
        o Potencijalni problemi i procjena rizika ovog poduhvata
        o Praćenje, evaluacija i nadzor realizacije IT Governance & IT Menadžment sustava 
        o Izobrazbe iz ovog područja 

        

     Pročitati više: IT Governance & IT Menadžment sustav

     Pročitati više: COBIT 5 pristup IT Governance-u

     Pročitati više: ISO 38500 pristup IT Govrenance-u

 • Razvoj nove IT strategije 
       o Dijagnostika i procjena postojećeg stanja IT-a (Područja: Organizacija, Tehnologija, Ljudi)
       o Misija, vizija i novi strateški ciljevi IT-a
       o Razvoj IT strateških mapa, tema, inicijativa i programa
       o Određivanje putokaza (roadmap) i smjernica za realizaciju IT strategije
       o Prioritetni IT programi za razvoj područja Organizacija, Tehnologija i  Ljudi
       o Upravljanje realizacijom nove IT strategije
       o Praćenje i nadzor realizacije IT strategije

       o Izobrazba iz ovog područja 

    Pročitati više: Razvoj nove IT strategije

 • Upravljačka infrastruktura 

       o Upravljanje IT rizicima 

            Upravljanje poslovnim rizicima

           Upravljanje sigurnosnim rizicima

       o Upravljanje IT performansama 
       o Upravljanje inovativnošću i IT
       o Upravljanje IT kvalitetom
       o Kontrola, nadzor i evaluacija IT funkcije

 • Seminari iz ovog područja


Pročitati više / Povratak na vrh

Ljudi i resursi

 • Oblikovanje  suvremene IT organizacije
     o Funkcionalna IT organizacija vođena poslovnim procesima

     o RACI, modeliranje odgovornosti, optimizacija IT organizacije 

 • Razvoj sustava upravljanja ljudskim potencijalima 

     o HRM e-Commpetence Framework, CEN norma za IT HRM

 • Razvoj sustava mjerenja uspješnosti ljudskih resursa

     o Razvoj motivacije, planiranje učinaka, nadzor ostvarenja i evaluacija učinaka  

 • Seminari  iz ovog područjaPročitati više / Povratak na vrh

IT financije 

 • Razvoj postupaka procjenjivanja poslovne vrijednosti IT-a

      o Razvoj i primjena modela poslovne vrijednosti IT-a

 • Razvoj postupaka upravljanja IT budžetom i troškovima

      o Razvoj i primjena modela upravljanja IT budžetom i troškovima

 • Optimizacija IT troškova

      o IT Costs Optimisation

 • Razvoj postupaka upravljanja dobavljačima

      o Razvoj i primjena modela optimizacije dobavljača

 • Seminari  iz ovog područjaPročitati više / Povratak na vrh


Arhitektura & planiranje IT usluga

 • Razvoj strategije IT usluga
      o Primjena ITIL-a V3 i / ili norme ISO 20000 u oblikovanju strategije novih IT usluga
      o Planiranje razvoja IT arhitekture
      o Planiranje razvoja novih IT usluga

      o Seminar iz ovog područja 

ISO/IEC 20000-1:2011 Service Management System - Requirements

Pročitati više / Povratak na vrh

IT programi & projekti

 • Upravljanje zahtjevima korisnika

     o Razvoj postupaka upravljanja novim zahtjevima za IT uslugama

 • Upravljanje portfeljem IT projekata

     o Razvoj postupaka upravljanja portfeljem IT projekata

 • Upravljanje projektima

     o Razvoj postupaka upravljanja IT projektima prema ISO 21500 i PMI 

          ISO 21500 Guidance on Project Management

 • Seminari iz ovog područja


Pročitati više / Povratak na vrh

Aplikacije

 • Primjena normi (standarda) u proizvodnji programske opreme

                 SQuaRE (ISO 25000)

 • Upravljanje portfeljem aplikacija (APM – Application Portfolio Management)

      o Razvoj APM procesa, inventura i procjenjivanje aplikacija, strategije postupanja s aplikacijama

       Upravljanje portfeljem aplikacija - APM (link)

      o Seminari iz ovog područja

      o Primjena normi IEEE, ISO i drugih normi u razvoju, preuzimanju i korištenju programske    opreme 

     Verifikacija, validacija i testiranje programske opreme - VVT (link)

      o Seminari iz ovog područja

 • Upravljanje održavanjem aplikacija

     o Razvoj postupaka upravljanja održavanjem aplikacija

     o Seminari iz ovog područja


Pročitati više / Povratak na vrh

IT Infrastruktura & IT operacije

 • Unapređenje postojeće IT infrastrukture
      o Dijagnostika postojećeg stanja IT infrastrukture

      o Konsolidacija postojeće IT infrastrukture

 • Razvoj upravljanja IT infrastrukturom i IT operacijama  
      o Upravljanje razinama IT usluga
      o Osiguranje raspoloživosti IT kapaciteta
      o Upravljanje IT imovinom
      o Upravljanje konfiguracijom
      o Upravljanje promjenama
      o Upravljanje izdanjima
      o Upravljanje incidentima i problemima

      o Upravljanje IT operativom

 • Seminari iz ovog područjaPročitati više / Povratak na vrh


Sigurnost & kontinuitet rada

 • Upravljanje sigurnosnim rizicima 
      o Izrada procedure za upravljanje sigurnosnim rizicima
      o Identifikacija i analiza sigurnosnih rizika

      o Seminari iz ovog područja

       ISO 27005 ISMS Risk Management

     MEHARI Risk Assessment

     OCTAVE Risk Assessment

 • Upravljanje informacijskom sigurnošću (ISMS – Information Security Management System) 
       o Razvoj ISMS sustava temeljenog na ISO 27001/27002 i drugim normama
       o Audit ISMS sustava

       o Seminari iz ovog područja

          ISO 27001 Requirements

          ISO/IEC 27002:2013 Code of practice

          Auditing Information Security

 • Upravljanje kontinuitetom poslovanja (BCM)
        o Razvoj BCM sustava temeljenog na normi ISO 22301
        o Audit BCM sustava

        o Seminari iz ovog područja

       ISO 22301 Business Continuity Management System

 • Oporavak od katastrofe (DR – Disaster Recovery) 
      o Razvoj DR (Disaster Recovery) sustava temeljenog na normi ISO 24762
      o Audit DR sustava

      o Izobraza iz ovog područja

        ISO 24762 Guidelines for Disaster Recovery

 • Upravljanje incidentima 
      o Razvoj postupaka upravljanja incidentima temeljenih na normi ISO 27035
      o Audit iz ovog područja

      o Seminar iz ovog područja

 • Računalna  forenzika 
      o Razvoj postupaka računalne forenzike temeljenih na CLFE (Certified Lead Forensic Examiner)

      o Seminar iz ovog područja

        Računalna forenzika

 • Cybersecurity (CS – Cybersecurity, Kibernetička sigurnost) 
       o Procjene CS rizika
       o  Razvoj CS sustava temeljenog na normi ISO 27032 i okvirima NIST i Enisa
       o Razvoj politike i procedura CS-a, 
       o Auditi CS-a
 • Seminari  iz ovog područja


    Guidelines to Cybersecurity with ISO/IEC 27032


Pročitati više / Povratak na vrh


Governance podataka

• Stranica u izradi


Pročitati više / Povratak na vrh