hr en

Prilagodba sustava kvalitete zahtjevima nove verzije norme ISO 9001:2015

 

Namjena:

Ovaj seminar namijenjen je organizacijama koje imaju ili planiraju implementirati sustav upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 9001, te su s obzirom na promjenu verzije norme obvezne u narednom periodu prilagoditi sustav u skladu s novom normom ISO 9001:2015.

 

Cilj:

Upoznati polaznike s novom strukturom ISO 9001:2015, ukazati na promjene u odnosu na ISO 9001:2008, te naučiti kako procijeniti napore potrebne za prilagodbu sustava novoj verziji norme.

 

Sadržaj:

Dan 1

  • Ciljevi i struktura seminara
  • Standardni okviri
  • Certifikacijski proces
  • Osnovni koncepti upravljanja kvalitetom
  • Pregled ISO/IEC 9001:2015

Dan 2

  • Zahtjevi ISO/IEC 9001:2015

  • Analiza novih zahtjeva norme:
       ·         Kontekst organizacije

       ·         Vodstvo

       ·         Planiranje

       ·         Podrška

       ·         Provedba

       ·         Ocjenjivanje uspješnosti

       ·         Poboljšanja

  • Zatvaranje seminara

 

Način rada:

  • Seminar traje dva dana.
  • Teorijski i praktični rad s vježbama.

 

Dokaznica:

Svi polaznici dobivaju potvrdu o sudjelovanju na seminaru „Prilagodba sustava kvalitete zahtjevima nove verzije norme ISO 9001:2015".


Predavači:

dr.sc. Silvana Tomić Rotim, Lead Auditor, CISA i Nataša Zobec, dipl.inf., Lead Auditor

 

Cijena: 2.950,00 + PDV


Cijena uključuje: zbirku slajdova i radne materijale za predavanja i vježbe, uvjerenje o sudjelovanju na tečaju, ručak i osvježenja u pauzama.

 

Informacije:

ZIH d.o.o., tel: 01/4855-271, 4855-273; fax: 01/4855-272; e-mail: zih@zih.hr

 

Prijava:

Putem prijavnice


basic1-008.pngDownload