hr en

ITIL Foundation - E-Learning


NAPOMENA: Ovaj seminar održat će se online u e-learning formatu. Za bolje razumijevanje prednosti e-učenja sa nama, kao i za informacije o ostalim online seminarima koje nudimo, molimo posjetite ovaj LINK.

Namjena

Ovaj seminar namijenjen je svima u IT-u, a posebno menadžerima i IT profesionalcima, koji će kroz ovaj seminar upoznati ITIL (Information Technology Infrastructure Library) - najpoznatiji i najbolji framework za upravljanje IT uslugama.

Cilj

Kroz ovaj seminar naučit ćete:

 • kako implementirati 26 procesa ovog frameworka u realnom okruženju
 • kako izabrati odgovarajući IT alat za upravljanje uslugama koje nuditi korisnicima te 
 • najbolje prakse za implementaciju ISO/IEC 20000 standarda kao jedinog standarda za upravljanje IT uslugama. 


Sadržaj

 • Predavanje 1 - Osnovni koncepti ITSM-a, Osnovno značenje ITIL frameworka, veza ITIL-a prema drugima ITSM framework-ima i standardima, Service Strategy Faza
 • Predavanje 2 - Strategy Management for IT services, Financial Management for IT services, Demand Management, Service Portfolio Management, Business Relationship Management

 • Predavanje 3 - Service Design, Design Coordination, Service Catalogue Management, Service Level Management, Capacity Management, Availability Management

 • Predavanje 4 - IT Service Continuity Management, Information Security Management, Supplier Management, Service Transition, Transition Planning and Support, Change Management

 • Predavanje 5 - Service Asset an Configuration Management, Release and Deployment Management, Service Validation and Testing, Change Evaluation, Knowledge Management, Service Operation

 • Predavanje 6 - Event Management, Incident Management, Request Fulfillment, Problem Management, Access Management, Funkcije ITIL frameworka

 • Predavanje 7 - Service Desk, Technical Management, Application Management, IT Operations Management, Continual Service Improvement, 7-Step Continual Service Improvement Process

 • Predavanje 8 - Primjer implementacije ITIL-a na praktičnom primjeru realne organizacije, priprema za certifikacijski ispit,

 • ISPIT

Certifikacija
Zadnjeg dana seminara na programu je certifikacijski ispit. Certifikat koji steknete akreditiran je od strane APMG International kao jedine međunarodne akreditirane organizacije koja je odgovorna za izdavanje certifikata. 

Certifikat Vam vrijedi do kraja Vaše profesionalne karijere i priznat je svugdje u svijetu. Nakon što položite ovaj certifikat možete dalje krenuti u polaganje drugih certifikata iz ovog područja koje Vam može osigurati naša tvrtka.


Cijena: 4.950,00 kn + PDV

Cijena uključuje: predavanje za ITIL Foundation, pristup certifikacijskom ispitu i polaganje ispita, certifikat za ITIL Foundation


Informacije
ZIH d.o.o., tel: 01/4855-271 , 4855-273; fax: 01/4855-272; e-mail: zih@zih.hr

Prijava

Slanjem prijavnice.

Prijavnica