hr en

Edukacija i certifikacija službenika za usklađenost


Namjena

Ovaj seminar namijenjem je službenicima za usklađenost koji su dužni nadzirati usklađenost organizacije sa zakonskom regulativom, primjenjivim standardima i najboljom praksom.

Cilj seminara

Upoznati polaznike sa zahtjevima norme ISO 19600 te načinom implementacije istih, a sve u svrhu zahtjeva norme da službenici za usklađenost moraju biti kvalificirani i imati znanja o provedbi zahtjeva ISO 19600 norme.

Sadržaj

1. dan:

 • Uvod u seminar
 • Odgovornosti i ovlasti službenika za usklađenost
 • Razumijevanje zahtjeva ISO 19600 norme
 • Faze implementacije CMS-a
 • Kontekst organizacije
 • Upravljanje rizicima usklađenosti

2. dan:

 • Prepoznavanje rizika
 • Procjena rizika usklađenosti
 • Obrada rizika
 • Vodstvo
 • Planiranje
 • Podrška

3. dan:

Provedba
 • Vrednovanje performansi CMS-a
 • Poboljšavanje
 • Interni audit
 • Ispit

Način rada
 • Seminar traje 3 dana
 • Teorijski i praktični rad s vježbama
 • Ispit po završenom seminaru

Dokaznica
Svi polaznici koji polože ispit za službenika za usklađenost dobivaju certifikat "Certificirani službenik za usklađenost",
Ostali dobivaju potvrdu o sudjelovanju ne seminaru.

Predavači
dr.sc. Silvana Tomić Rotim, Lead Auditor, Nataša Zobec, dipl.inf., Lead Auditor

Cijena: 3.450 kn + PDV
Cijena uključuje: zbirku slajdova i radne materijale za predavanja i vježbe, certifikat za službenika za usklađenost (u slučaju uspješno položenog ispita), ručak i osvježenje u pauzama.

Informacije
ZIH d.o.o., tel: 01/4855-271, 4855-273, fax: 01/4855-272, e-mail: zih@zih.hr

Prijavnica


basic1-008.pngDownload