hr en

Prilagodba novim zahtjevima norme ISO 45001:2018

Prilagodba novim zahtjevima norme ISO 45001:2018


U ožujku 2018. godine objavljena je nova norma ISO 45001:2018  - Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu, koja zamjenjuje dosadašnju BS OHSAS 18001:2007 normu.


Nova norma usklađena je sa strukturom kakvu imaju i ostali sustavi upravljanja (npr. ISO 9001, ISO 14001 i dr.) što olakšava njihovu integraciju.


Prijelazno razdoblje za primjenu ISO 45001 norme, za organizacije koje imaju uspostavljen sustave sukladno BS OHSAS 18001 normi, iznosi tri godine, odnosno do 12.3.2021. godine, nakon čega certifikati prema OHSAS-u više neće vrijediti.


Kako bi se u potpunosti i na vrijeme uskladili s novom normom, ZIH vam može pomoći provedbom projekta prilagodbe postojećeg sustava novim zahtjevima norme i  stručnih edukacija na navedenu temu.


Popis seminara koje ZIH nudi vezano za navedenu normu možete vidjeti na sljedećem linku: http://zih.hr/hr/seminar.