hr en

News

Održan seminar ISO 27001:2005 Lead Implementer

U razdoblju od 15. - 19. travnja 2013. godine ZIH je održao ISO 27001:2005 Lead Implementer međunarodno akreditirani seminar. Polaznici seminara bili su djelatnici VSITE - Visoke škole za informacijske tehnologije.

Uspješno završen projekt za APPRRR

ZIH je proteklih mjeseci radio na projektu„Uvođenje sustava upravljanja kontinuitetom poslovanja“ u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Projekt je završen kroz uspješnu suradnju s djelatnicima Agencije.

FUPOL – pokrenuta kampanja za prikupljanje mišljenja građana

Unutar FP7 projekta za izradu inteligentnog alata za oblikovanje poslovnih politika našinjena je testna FUPOL platforma putem koje je pokrenuta kampanja za prikupljanje mišljenja građana u domeni unapređenja društvene infrastrukture (vrtići, škole, sportski i rekreativni objekti). Svi građani mogu dati svoje mišljenje putem mapa za davanje mišljenja i na taj način doprinijeti testiranju učinkovitosti ovog alata koji bi kasnijom primjenom značajno doprinio sve većem uključivanju građana u kreiranje gradskih politika.


Održan CISM (Certified Information Security Manager) pripremni seminar za polaganje ispita

U razdoblju od 18. – 20. veljače 2013. godine ZIH je održao CISM (Certified Information Security Manager) pripremni seminar za polaganje ispita. Cilj tečaja bio je pripremiti polaznike za polaganje CISM ispita, a sam tečaj pokrio je sve četiri domene definirane od strane ISACA-e ® (Information Security Governance, Information Risk Management, Information Security Program Development and Management & Incident Management and Response). Materijali za seminar razvijeni su od strane kanadske akreditacijske kuće PECB (Professional Exam Certification Board) te isti nisu sponzorirani niti isporučeni od strane ISACA-e ®. Polaznici seminara bili su djelatnici Integra Group, Zračne luke Zagreb, Centar banke i Primorske banke. Seminar je održala dr.sc. Silvana Tomić Rotim, ovlašteni PECB trener. Komentari polaznika: „Vrlo korisno! Odlično!“