hr en

Uspješno završen projekt za Splitsko-dalmatinsku županiju


Tvrtka ZIH u proteklom periodu uspješno je obavila savjetničke usluge za prijelaz s norme ISO 9001:2008 na normu ISO 9001:2015 za Splitsko-dalmatinsku županiju.


ZIH d.o.o. i Splitsko-dalmatinska županija sklopili su ugovor o uslugama savjetovanja i izradi dokumentacije za prijelaz sa stare verzije norme upravljanja kvalitetom na novu verziju norme ISO 9001:2015. Projekt obuhvaća usluge kao što su analiza stanja za utvrđivanje potrebne izmjene dokumentacije, modifikacija Poslovnika kvalitete, izrada/procjena registra rizika i prilika, izvršavanje preporuka za poboljšanje, edukacija članova tima za kvalitetu za obavljanje internih audita prema normi ISO 9001:2015, izmjena procedura i poslovnika kvalitete tvrtke.