hr en

Uspješno završen GDPR projekt za Zračnu luku Zadar


Tvrtka ZIH uspješno je odradila projekt za Usluge savjetovanja na području usklađivanja Zračne luke Zadar sa zahtjevima Uredbe EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka - GDPR. 

Navedena vrsta savjetničkih usluga obuhvaća aktivnosti kao što su analiza informacijskog sustava, analiza postojećih podataka, GAP analiza prema zahtjevima Uredbe, plan preporuka za usklađivanje Naručitelja, izrada politike zaštite osobnih podataka, provođenje procjene rizika (DPIA) za osobne podatke i sl.