hr en

Održan seminar `Upravljanje radnom uspješnošću zaposlenika - Performance Management`


U razdoblju od 23. - 24. svibnja 2013. godine ZIH je održao seminar "Upravljanje radnom uspješnošću zaposlenika - Performance Management".

Polaznici seminara bili su djelatnici Petrokemije, HEP-a i  JP Hrvatskih telekomunikacija iz Mostara.


Komentari polaznika: 

"Seminar je vrlo koristan i praktično primjenjiv. Koncipiran je na način da je postavljen dobar omjer teorije i praktičnih primjera/vježbi."

"Seminar je bio iznimno zanimljiv, s puno primjera iz prakse i korisnih savjeta."