hr en

Održan CISA (Certified Information Security Auditor) pripremni seminar za polaganje ispita


U razdoblju od 22. – 26. travnja 2013. godine ZIH je održao CISA (Certified Information Security Auditor) pripremni seminar za polaganje ispita. 

Cilj tečaja bio je pripremiti polaznike za polaganje CISA ispita, a sam tečaj pokrio je svih 5 domena definiranih od strane ISACA-e ®.

Materijali za seminar razvijeni su od strane kanadske akreditacijske kuće PECB (Professional Evaluation and Certification Board) te isti nisu sponzorirani niti isporučeni od strane ISACA-e ®.

Polaznici seminara bili su djelatnici Hrvatske banke za obnovu i razvitak i Agencije za zaštitu okoliša.