hr en

FUPOL – uspješan drugi pregled od strane Europske Komisije

FUPOL_review.jpg

U Brussels je održan drugi pregled projekta FUPOL od strane Europske Komisije. Dosadašnji rad na projektu je ocijenjen uspješnim, kao i rezultati koje su ostvarili pilot gradovi: Zagreb, Pegeia, Barnsley i Yantai. Ostvarene rezultate u području primjene FUPOL-a u gradovima, kao i način daljnje provedbe i evaluacije prezentirala je Silvana Tomić Rotim, voditeljica radnog paketa za testnu primjenu FUPOL-a u gradovima.