hr en

Održan seminar ISO 22301:2012 Lead Auditor

Održan seminar ISO 22301:2012 Lead Auditor


U razdoblju od 10. – 14. prosinca 2012. godine ZIH je održao ISO 22301:2012 Lead Auditor međunarodno akreditirani seminar. 

Polaznici seminara bili su djelatnici FINA-e, HRT-a, Trioda-e i Antea Revizije.

Seminar je održala Nataša Kučeković, dipl.inf.